Transitions (dansk)

BUNDGAARD|PHOTOGRAPHY

Forandringer


Mange arabiske lande har gennemgået hurtige forandringer på grund af oileindkomster -men ingen så hurtigt som Sultanatet Oman, beliggende på den Arabiske halvøs nord-østlige spids, ved indsejlingen til den Arabiske (Persiske) Gulf.


Oman  blev først åbnet for vestlig påvirkning i 1970 efter en periode med total isolation – selvom landet tidligere var under indflydelse af forskellige besættere, og af at være centrum for handelseruter mod øst og syd. Og for meget længere siden som et magtfuldt område med relationer til både Persien og Indiena.


Klimaet er barskt og landet er goldt, men afbrudt af grønne dale, et avanceret vandingskanal system og en gammel tradition for landbrug. Jeg berører bl.a. disse emner:


  • Handels- og søfartsnation
  • Danske ekspeditioner til området
  • Stamme- og islamiske herskere
  • Forandringer i landet efter 1970


Jeg rejste i bjergene og ørkenen i perioden 1976-78 og var vidne til en afgørende periode for landet..kontakt: jbundgaard@mail.dk

Copyright  © Jørgen Bundgaard