Books

Klik for at se udvalgte sider af bogen:

Et andet blik på kulturen

- en fotoreportage fra Aarhus


Bogen med denne titel er nu udkommet - bogen vil blive solgt gennem udvalgte boghandler og museer eller ved direkte henvendelse til fotograferne.

Bogen vil blive suppleret med udstillinger på biblioteker  og i butikscentre

Gentænkning er det gennemgående tema i ”Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017”, og gentænkning må nødvendigvis tage udgangspunkt i det eksisterende. Dette har inspireret os til at skildre den mangfoldighed af aktiviteter, som allerede nu foregår, og hvor samværet om en fælles interesse eller aktivitet er det bærende element. Gennem fotos vil vises eksempler, der repræsenterer en bredere forståelse af, hvad kultur er, og for de flestes vedkommende foregår langt uden for rampelyset.


Samværsformer er forskellige i forskellige samfundsgrupper og kulturer, men fælles er, at samværet skaber sammenhængskraft.  De viste mere eller mindre organiserede og formelle klubber, forsamlinger eller interessegrupper spænder vidt, men har sammenhængskraften som fællesnævner. For nogles vedkommende er de unikke, men de fleste er repræsentanter for mange aktiviteter af samme slags.


Overalt har vi mødt stor interesse og imødekommenhed over for vores projekt, og det har været  en spændende og lærerig oplevelse at følge de afbildede aktiviteter.  Vi håber, at læserne (seerne) vil blive inspireret til at deltage i noget af alt det, der foregår.Fotografer og forfattere:


Erik Paasch Jensen         tot@privat.dk

Birger Jensen                   birgerroar@live.dk

Jørgen Bundgaard           jbundgaard@mail.dk